Onderzoek zonne-energie in kleine eilandstaten in ontwikkeling: Curaçao als casus – Bureau Telecommunicatie & Post