Is er een vooraf gedefinieerde locatie voor het antenne-opstelpunt? Of kan dit in de Aanvraag zelf door de aanvrager gekozen worden? – Bureau Telecommunicatie & Post