Wat zijn de straffen voor niet-naleving van GDPR? – Bureau Telecommunicatie & Post