In hoeverre wordt de aanvrager verplicht de locatie van de zendmast bij de indiening van de aanvraag al formeel geregeld te hebben? – Bureau Telecommunicatie & Post