Dienen een Vereniging of een Stichting bij de aanvraag ook een Vestigingsvergunning, Kopie Aandeelhoudersregister en een Overzicht van de volledige Vennootschapsstructuur in te leveren? – Bureau Telecommunicatie & Post