Welke eisen worden gesteld aan de omvang van de hoofdstudio en de hulp-/productiestudio? – Bureau Telecommunicatie & Post