Wat zijn de gevolgen indien de uiteindelijke machtiginghouder niet conform de voorwaarden van de machtiging kan voldoen aan zijn uitzendverplichting? – Bureau Telecommunicatie & Post