Hoe wordt zeker gesteld dat een aanvrager, die reeds beschikt over een machtiging, toch niet opnieuw deelneemt aan de aanvraagprocedure voor de nu vrijgekomen FM-frequentie? – Bureau Telecommunicatie & Post