CANTO conferentie – Toespraak minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke planning – Bureau Telecommunicatie & Post