Jaarrekening 2019 door BT&P aan de Minister van VV&RP aangeboden – Bureau Telecommunicatie & Post