Persbericht - BTP&U is goed op weg

PERSBERICHT

BTP&U is goed op weg
Jaarverslag 2016 van BTP&U is aangeboden aan minister Jesus-Leito en plan voor de toekomst is gepresenteerd

Willemstad 18 juni 2017 – Bureau Telecommunicatie Post en Utiliteiten (BTP&U) is op de goede weg door op tijd te rapporteren en te plannen voor de toekomst. Onlangs heeft BTP&U haar jaarverslag over het jaar 2016 bij de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, mevrouw Zita Jesus Leito, ingediend. Tevens heeft BTP&U met betrekking tot de toekomst van regulering een uitgewerkt plan aangeboden, getiteld “Future Readiness”, waarin zij vaststelt op reguleringsgebied voorbereid te zijn op de toekomst.


BTP&U directeur Dhr. Franklin Sluis heeft het jaarverslag aangeboden in aanwezigheid van de leden van de Raad van Toezicht, de heren Medgar Isebia en Kenneth Martis. De minister was blij dat zij het verslag mocht ontvangen en dat zij zich goed op de hoogte had kunnen stellen over de toekomstplannen van de toezichthoudende organisatie om voorbereid te zijn op de toekomst. Met de indiening van het jaarverslag over 2016 voldoet BTP&U aan de goede gewoonte van zelfstandige entiteiten om tijdig verantwoording af te leggen over het resultaat van het afgelopen jaar gedurende de eerste helft van het daarop volgende jaar.

Multisectorale toezichthouder
Sinds 1996 heeft BTP&U zich ontwikkeld tot een multisectorale toezichthouder binnen onze gemeenschap: met name op het gebied van telecommunicatie, post, electriciteit, water, brandstof, luchtvaarttarieven en cyberveiligheid. BTP&U is verantwoordelijk voor de regulering van ongeveer 30% van het Bruto Nationaal Product van Curaçao, dat ongeveer 1.6 miljard gulden vertegentwoordigt.

Voorts houdt BTP&U behalve de vigerende regels ook rekening met met aspecten als het recht op universele dienstverlening, rechtvaardige prijzen en concurrentie, efficiëntie op het gebied van productie en distributie, leveringsgarantie en het beperken van de effecten van extreme machtsposities in de markt.

Marktontwikkeling & kennis
Bij het vervullen van haar taken, houdt BTP&U ten volle rekening met de belangen van alle stakeholders. De toezichthouder is zich bewust van haar belangrijke rol in de ontwikkeling van de markt en kennis op het gebied van regulering. Dit heeft betrekking op de gemeenschap in het algemeen, maar voornamelijk op de entiteiten waar BTP&U optreedt als toezichthouder. Zodoende zal onze gemeenschap de kwaliteit van het reguleren beter kunnen begrijpen en waarderen.

Toekomst
Als toezichthouder van maar liefst 6 sectoren in onze gemeenschap, is het belangrijk dat BTP&U voorop loopt op de ontwikkelingen in de sectoren waarover haar toezicht strekt. Als voorloper is BTP&U beter voorbereid op toekomstige uitdagingen, kan zij ontwikkelingen in de gereguleerde sectoren bevorderen en, onder meer, bijdragen tot de inhoudelijke realisatie van de visie en missie van de minister Zita Jesus Leito om van Curaçao een slim en veilig land te maken (Small Smart & Safe Nation). De komende 5 jaar zal BTP&U zich dan ook op progressieve wijze voorbereiden op de toekomst.

Ondanks haar brede pakket van verantwoordelijkheden, ziet BTP&U op basis van haar ruime ervaring nog ruimte om in het belang van onze gemeenschap, in de nabije toekomst nog meer sectoren te reguleren.

Klik hier om de PDF versie te downloaden in het Nederlands

Klik hier om de PDF versie te downloaden in het Papiaments

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265