Stijging olieprijzen – grondstoffen markttrend & vooruitzichten Q1 2017

De meeste industriële grondstofprijzen zijn in het laatste kwartaal van 2016 blijven stijgen van hun dieptepunt begin 2016.  In lijn met deze ontwikkeling wordt er een stijging verwacht in de prijzen voor ruwe olie naar $55 per vat in 2017 van $43 per vat in 2016. Dit is het gevolg van de afspraken tussen een aantal producenten van de Organisatie voor Petroleum Exporterende Landen (OPEC landen) en niet-OPEC landen om in de eerste helft van 2017 de olieproductie te beperken. In het recente rapport van de Wereldbank over Vooruitzichten voor de Grondstoffenmarkt Q1 2017 (“Commodity Market Outlook report for Q1 2017”), is dit vastgesteld.

De publicatie van de kwartaalgegevens van het Vooruitzicht voor de Grondstoffenmarkt wordt jaarlijks door de Wereldbank uitgebracht (“Commodity Markets Outlook 2017”), in de derde week van januari, april, juli en oktober. De volgende uitgave zal op 18 april 2017 verschijnen. Het rapport geeft een gedetailleerde marktanalyse van belangrijke grondstofgroepen, waaronder ruwe olie. Trendgegevens en marktvooruitzichten voor ruwe olie en andere grondstoffen op basis van marktanalyse zijn in het rapport beschikbaar op Vooruitzichten voor de Grondstoffenmarket Q1 2017 of download het document hier.

In vogelvlucht de belangrijkste bevindingen hieronder.

Trend in olieprijzen

In het vierde kwartaal van 2016 gingen de prijzen van ruwe olie met 10% omhoog naar een gemiddelde van $49.1 per vat na afspraken tussen OPEC en niet-OPEC landen om de productie in te krimpen met bijna 1.8 miljoen vaten per dag in de eerste helft van 2017. Tegen het einde van januari 2017 werd al een inkrimping bereikt van 1.5 miljoen vaten per dag. De oliemarkt probeert steeds opnieuw haar evenwicht te bewaren tijdens een gestage toename van de vraag naar olie, terwijl een sterke afname van investeringen in niet-OPEC landen met name in de Verenigde Staten heeft geleid tot lagere productieniveaus in de schalie-olie industrie. Daarentegen blijven wereldvoorraden hardnekkig hoog. Met name in de Verenigde Staten, wat een belangrijke drijfveer is geweest voor olieproducenten om een productiebeperking door te voeren.

De algehele productievermindering van ruwe olie is bedoeld om de olieprijzen omhoog te drijven. Vanwege het overschot van ruwe olie veroorzaakt door de schalie-olieproductie in de Verenigde Staten, zijn de prijzen gekelderd van $115 per vat naar $27 per vat een jaar geleden.

Oilprice.com, een van de meest populaire nieuwssites wereldwijd op het gebied van energie, bevestigt dat de toename van schalie-olieproductie in de Verenigde Staten door de OPEC landen als een zorgwekkende zaak wordt beschouwd aangezien het de grootste ondermijnende factor is in de pogingen van het kartel om de prijzen van ruwe olie te verhogen naar een niveau dat bevorderlijk is voor nieuwe investeringen in toekomstige producties.

Vooruitzichten en risico’s: korte termijn

OPEC ingewijden hebben onlangs verklaard dat Saudie Arabië en andere grote olieproducenten uit de Golfregio hopen een prijs van $60 per vat te kunnen bereiken, vanuit de overtuiging dat dit prijsniveau nieuwe investeringen zou genereren en tegelijkertijd pogingen van de schalie-industrie om de productie uit te breiden worden ontmoedigd. (Bron: Reuters)

Gezien de huidige stand van zaken in de markt valt er voor deze verwachting wel iets te zeggen: zo zijn de  schalie-olieproducenten de afgelopen 2 maanden actief geweest op boorplatforms en lijken ze niet van plan te zijn de productiegroei te beheersen.

Volgens het rapport Vooruitzichten voor de Grondstoffenmarket voor Q1 2017 worden olieprijzen verwacht te zullen stijgen naar gemiddeld $55 per vat in 2017, conform de schatting in de Oktober vooruitzichten 2016. Deze stijging weerspiegelt sterk de gedeeltelijke naleving van de recente afspraken tussen OPEC en niet-OPEC producenten. Daarnaast wordt verwacht dat de markt in 2017 nog krapper wordt, met name in de tweede helft, wat bij zou dragen aan het beperken van de overtollige olievoorraden. De olieproductie van de 48 over land aaneengesloten Amerikaanse staten (“On-shore U.S. lower 48”) zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017 haar dieptepunt bereiken and daarna licht stijgen. Er wordt dan ook voorspeld dat prijzen in 2018 zullen stijgen naar $60 per vat waarbij wordt uitgegaan van een evenwichtige markt en geen additionele leveringsrestricties van OPEC.

Vooruitzichten en risico’s: lange termijn 2020 – 2040

De verwachting is dat in 2020, de gemiddelde prijs per vat Brent ruwe olie zal stijgen naar $79 per vat en dat de productie van schalie-olie na 2021 zal verminderen. Dit zal leiden tot een daling van de totale olieproductie van de Verenigde Staten in 2040.

In 2040 zal de vraag naar olie de olieprijzen per vat opdrijven naar $136.21, met als gevolg dat de goedkope oliebronnen uitgeput raken waardoor oliewinning duurder wordt. (Sources: The Balance Oil price forecast 2017 – 2040 l Annual Energy Outlook, September 15, 2016).

Of deze vooruitzichten uitkomen hangt allemaal af van 1). hoe het zal lopen met de schalie-olieproductie in de Verenigde Staten, 2.) hoe OPEC hierop zal reageren, en 3.) het groeitempo van de wereldeconomie. Gezien het feit dat deze factoren allemaal vrij onzeker zijn, kan de EIA (Energy Information Administration) geen harde voorspelling doen voor de periode na 2020.

De grote behoefte aan olie en de recente overeenkomst tussen OPEC landen en een aantal niet-OPEC producenten drukken de olieprijzen omhoog. Echter, de verwachte toenamen van de wereldproductie zouden de prijzen omlaag moeten kunnen drukken zodat daarmee potentiële wezenlijke olieprijsstijgingen in 2018 kunnen worden beperkt. Zo verwacht de EIA dat ondanks de recente OPEC overeenkomst, de opbouw van de wereld aardolievoorraaden en liquide middelen zal worden voortgezet, waardoor de snelheid van de prijsstijging omlaag gaat in 2017 en 2018.


(Bronnen: World Bank Group. Commodity Markets Outlook, January 2017. World Bank, Washington, DC.  Energy Information Administration. BT&P publicatieperiode: 2017)

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265