Curaçao 1ste “Small Smart & Safe Nation” Caribisch gebied

Streven Bureau Telecommunicatie & Post

 

Met behulp van het “United Nations Development Plan” (UNDP) is het Nationaal ontwikkelingsplan Curaçao 2015-2030 (NDP Curaçao 2015-2030) vastgesteld. Dit plan omvat een lange termijn visie voor Curaçao toegespitst op: duurzame economische groei, onderwijs, milieu, deugdelijk bestuur en nationale identiteit. De integratie van deze doelstellingen verschaft een structuur om korte termijn doelstellingen in samenhang te realiseren. Aan de implementatie van dit proces zijn targets verbonden. Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) heeft het aspect economische groei als speerpunt gekozen: “to promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all”.

BT&P heeft in het kader van dit NDP Curaçao 2015-2030,het initiatief genomen om concreet bovengenoemde targets te realiseren met een verbinding naar soortgelijke ontwikkelingen in de regio.  Op 24 januari jl. heeft BT&P het voortouw genomen om in de Caribische context een eerste “Small Smart & Safe Nation” (CSSSN) platform te initiëren. De essentie van dit initiatief is het mobiliseren van alle lokale stakeholders opdat Curaçao in samenhang met dergelijke initiatieven in het Caribisch gebied een leidinggevende rol  kan spelen.

Op 14 februari jl. heeft BT&P een tweede bijeenkomst belegd. Hierin is een volgende stap gezet in de richting van een “Curaçao Small Smart & Safe Nation”. De deelnemers hebben ervoor gekozen om zich specifiek te richten op een van de pijlers van economische groei, de zg. “supporting investments”, toegespitst op: Onderwijs, Electriciteit, Water, Gezondheidszorg, Transport(vervoer), Landgebruik/ bodembestemming. Het gaat daarbij niet alleen om Curaçao aantrekkelijk te maken voor de investeerder op dit gebied, doch om de kwaliteit van het leven van alle burgers hierdoor te verbeteren.

Het voorgenomen doel van deze sessie was gericht op het verwerven van initiatieven van stakeholders om meer gericht samen te werken aan de realisering van genoemde targets. Dit door het aantrekken van investeerders danwel het stimuleren van investeringen op deze gebieden. Het meest verstrekkende resultaat van deze bijeenkomst was de samenstelling van werkgroepen om het zover te brengen dat samen concrete plannen ontworpen kunnen worden om zodoende zeker te stellen dat de onderhavige actoren gezamenlijk, gedurende de geplande reeks van tweewekelijkse bijeenkomsten, kunnen komen tot een actieplan ter realisering van de doelstelling.

Gelet op het fundamentele belang en de noodzaak van een krachtige economische groei van ons land, zal trefzeker ernaar gestreefd worden om middels een proces van voortschrijdend inzicht en actie, Curaçao op de kaart te brengen als ”first Small Smart & Safe Nation” in het Caribisch gebied.

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265