Key findings IPC Global Postal Industry Report 2016

De International Post Corporation (IPC) heeft in december 2016 de 4de editie gepubliceerd van de “Key Findings of the Global Postal Industry Report”. Hierin wordt bijzondere aandacht geschonken aan de belangrijkste bevindingen uit het rapport op het gebied van grensoverschrijdende e-commerce prestatie, - acceptatie en - adoptie, globalisering trends en digitale substitutie.

Binnen de kaders van de Wereld Poststrategie 2017 – 2020 en het stappenplan gericht op de verwezenlijking van de Visie 2020, houden toezichthouders en stakeholders wereldwijd zich bezig met de ontplooiing van initiatieven en werkprogramma’s om vanuit een integraal referentiekader een omslag te bewerkstelligen in de postsector gericht op innovatie, netwerkintegratie en inclusie.

Met het oog hierop zijn alle inspanningen toegespitst op het volgen en begrijpen van de voortdurend veranderende eisen van klanten en het bereiken van een optimale diversificatie van producten en diensten die aansluit op nieuwe marktbehoeften. In dit verband ligt de nadruk met name op efficiëntie en effectiviteit op operationeel niveau en e-commerce ontwikkeling.

De beschikbaarheid van uitgebreide marktonderzoeksgegevens op het gebied van groeivariabelen, waaronder de wereldwijde postsectorprestatie, grensoverschrijdende e-commerce groeicijfers en de ontwikkeling van inkomsten uit de postsector, is noodzakelijk om te kunnen bepalen hoe cruciale vraagstukken aan te pakken in het licht van diversificatietrends en de implementatie van de juiste strategie voor verandering en innovatie.

Deze editie van het rapport met belangrijke bevindingen uit 2016 bevat een breed scala aan analyses op fundamentele terreinen zoals de marktprestatie op het gebied van post en pakketten, bedrijfsverantwoordelijkheid en innovatie en het belicht de mondiale trends in de postsector.

Het IPC Global Postal Industry Report is een jaarlijkse publicatie van IPC dat tot doel heeft kennis uit te diepen over trends in de postsector en postbedrijven wereldwijd te helpen om hun prestaties te vergelijken. De 2016 editie van de “IPC Global Postal Industry Report” bevat behalve sectortrends ook gedetailleerde prestatievergelijkingen tussen 45 afzonderlijke postbedrijven.

Het verslag over de belangrijkste bevindingen uit de 2016 editie van de “IPC Global Postal Industry Report” is hier beschikbaar om te downloaden. Het hele rapport is te koop via IPC.

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265