BES

EZ verlaagt kosten mobiele operators in Caribisch Nederland

De minister van Economische Zaken heeft op voorstel van Agentschap Telecom, de uitvoerder en toezichthouder voor telecom, twee ministeriële regelingen[1] gewijzigd. Hierdoor vindt er een substantiële verlaging plaats van vergoedingen die mobiele operators aan het agentschap moeten betalen. Met de verlaging wordt een economische impuls gegeven aan de (mobiele) telecommunicatiemarkt in Caribisch Nederland. Partijen kunnen deze besparing gebruiken door bijvoorbeeld te investeren in de verbetering van hun netwerken en diensten richting de consument, of het verlagen van de (roaming) tarieven.

Ook de vergoedingen voor straalverbindingen gaan omlaag. Deze verbindingen zijn onder meer belangrijk voor het mogelijk kunnen maken van telecommunicatieverkeer tussen de eilanden, al dan niet als alternatief voor zeekabels. 

De tariefsverlaging is mogelijk gebleken doordat Agentschap Telecom de totale kosten voor de inspanningen in de afgelopen jaren lager heeft kunnen houden dan de totale inkomsten. Voorts zijn ten gevolge van het toegenomen gebruik van telecom, de inkomsten voor het agentschap gestegen.

Naast de verlaging van vergoedingen, wordt met de gewijzigde regeling tevens een administratieve lastenverlichting doorgevoerd. Operators hoeven minder gegevens aan het agentschap door te geven. Ook dit leidt tot een financiële besparing.

 [1] “Regeling vergoedingen telecommunicatieconcessies Agentschap Telecom BES 2015” en “Regeling vergoedingen telecommunicatievoorzieningen Agentschap Telecom BES 2015”

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265