Artikelen

Elektriciteitsbesparing

De regering van Curaçao heet u welkom op de officiële website in verband met de publiciteitscampagne rond het nieuwe Elektriciteitsbeleid.

Zoals u misschien al weet, is op 16 februari 2011 de “Beleidsnota Regulering Elektriciteitsvoorziening Curaçao 2011-2015” vastgesteld door de regering van Curaçao. In de beleidsnota staan de visie en het beleidsvoornemen van de regering met betrekking tot de elektriciteitsvoorziening in ons land. De Raad van Ministers heeft de “Beleidsnota Kleinschalige Duurzame Stroomvoorziening” op 16 november 2011 vastgesteld, en op 23 november 2011 de tarieven vastgesteld voor teruglevering van kleinschalig geproduceerde duurzame elektriciteit door huishoudens en kleine bedrijven enerzijds, en door grote bedrijven anderzijds.

Door middel van deze website informeert de regering van Curaçao iedereen, en de inwoners van Curaçao in het bijzonder, over het nieuwe Elektriciteitsbeleid. Ook helpt de regering u om bewuster en zuiniger met elektriciteit om te gaan. Verder wil de overheid het gebruik van elektriciteit dat opgewekt is door middel van duurzame energiebronnen stimuleren.

Klik op één van de verschillende onderdelen op het menu of scroll verder om te lezen hoe u dit kunt doen en waarom dit zo belangrijk is.

De regering van Curaçao rekent op uw medewerking om van Curaçao een land te maken dat zeer bewust omgaat met elektriciteit, en dat zich bovendien realiseert dat duurzame energie haar werkelijke toekomst is!

leer meer

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265