Post

Wetgeving

Het toezicht op de postale sector is door de wetgever formeel verankerd in de Postlandsverordening. Voor het tegen betaling vervoeren van postzendingen voor derden bestaan er in de Postlandsverordening slechts twee mogelijkheden, namelijk als concessiehouderof als koerier.

Het doel van de Postlandsverordening is het waarborgen van een goede dienstverlening ter zake van het vervoer van bepaalde postzendingen.Het wettelijk regime voor het tegen betaling kunnen ontplooien van postale activiteiten die tot de opgedragen diensten horen, is gebaseerd op monopolie. De Postlandsverordening vereist een concessie voor het kunnen aanbieden van zogenaamde “opgedragen diensten” in verband met het vervoer van postzendingen in het binnenland, evenals van en naar het buitenland(daaronder begrepen Nederland, Aruba en Sint Maarten). De opgedragen diensten zijn:

a. het tegen vergoeding vervoeren van brieven die elk onder de 2 kilogram wegen, behoudens in het geval van een ontheffing of geregistreerde koerier;
b. het aan of op de openbare weg plaatsen van voor het publiek bestemde brieven- of postbussen en
c. het uitgeven van postzegels en postzegelafdrukken met daarop de afbeelding van de Koning of de vermelding ‘Nederlandse Antillen’.

De concessie voor de levering van de opgedragen diensten wordt voor de duur van tenminste 10 jaar verleend. De huidige concessie is verleend voor een periode van 20 jaar.

De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning is bevoegd om onder bijzondere omstandigheden, waarin de postconcessiehouder niet voorziet in het onder (a) hierboven genoemde dienst, aan anderen dan die concessiehouder de mogelijkheid te verlenen die genoemde dienst aan te bieden. Voordat een ontheffing wordt verleend moet dus eerst gebleken zijn dat de concessiehouder zelf niet in de onder (a) genoemde “opgedragen dienst”kan voorzien. Aan deze ontheffingen worden door de Minister voorts voorschriften en beperkingen verbonden.

Tenslotte is het verbod op het vervoeren van brieven die elk onder de 2 kilogram wegenook niet van toepassing opsnelpostvervoerders (zogenaamde “koeriers”)welke aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het vervoersverbod is namelijk niet van toepassing op brieven (onder de 2 kilogram) die in belangrijke mate sneller, te allen tijde lokaliseerbaar en boven een minimum vastgesteld tarief door een (door het BT&P) geregistreerde vervoerder worden vervoerd. Geregistreerde koeriers zijn echter wel verplicht aan door de minister aangewezen ambtenaren alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor het toezicht in het kader van de Postlandsverordening.

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265