Workshop Concessiehouders

Gedurende de tweede week van september 2014 heeft het Bureau Telecommunicatie en Post een drietal workshops georganiseerd voor de concessiehouders van telecommunicatie.


In de eerste workshop kwamen de maandelijkse frequentievergoedingen en de jaarlijkse concessievergoedingen  aan de orde.  Zodoende  zijn er  meer duidelijkheid en uniformiteit geschapen voor wat betreft de rapportering van  aansluitpunten. In de tweede workshop heeft het BT&P nadere toelichting gegeven over de nodige redundantie in telecommunicatienetwerken en andere belangrijke aspecten voor de continuïteit van de geleverde diensten, bij het optreden van storingen en calamiteiten. De derde workshop behandelde de onderwerpen zoals:

“Mobile broadband development globally”
“Allocation of LTE frequency bands”
o In-band migrations
o New mobile bands
o Band plans
• “LYE standards, highlights of the LTE-Advanced development and new fi.mctionality in
3GPP Release 10, 11 and 12 (Carrier Aggregation, Voice over LTE, CoMP, small cell
aspects)”

 

 

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265