DVB-T

Beleid migratie naar digitale tv

De migratie van analoge televisie naar digitale televisie brengt nogal wat consequenties met zich mee voor zowel de consument als de broadcasters. De consument heeft een aparte set-top box nodig om DVB-T te ontvangen op zijn analoge televisie, of een nieuwere digitale televisie met een ingebouwde DVB-T ontvanger. De bouwstenen van het beleid zijn dan ook:                                                                                                                                  

 • Bescherming van de consument.
  • Voorkom fragmentatie van de set-top box markt. Het BTP heeft een document uitgewerkt met de standaarden en technische specificaties waaraan de set-top boxen moeten voldoen in het document Technische normen en richtlijnen voor de set top box bedoeld voor DVB-T ontvangst. Er dient voorkomen te worden dat de consument straks een scala aan verschillende set-top boxjes nodig heeft. Het BTP heeft tevens verschillende informatierondes gehouden met de verkopers van elektronische apparaten en televisietoestellen met de bedoeling dat zij ook de consument kunnen helpen.
  • Voorkom ongecoördineerde uitrol van DVB-T zender netwerken.De consument is namelijk de dupe van een ongecoördineerde uitrol en ervaart de kwaliteitsdegradatie en moeilijkheden om een goede ontvangst zeker te stellen. Het BTP heeft in dit kader verschillende informatieronde gehouden met de broadcasters om alles gecoördineerd en gecentraliseerd te houden.
  • Duidelijk migratie en uitfasering van analoge televisie. Het BTP heeft een informatievideoclip gemaakt en gestuurd naar alle verkoophandelaren. Tevens zal deze videoclip binnenkort ook op de lokale televisiekanalen worden uitgespeeld. Hiernaast heeft het BTP een speciale webpagina opgericht met alle benodigde informatie voor de consument, te weten www.botelevishondigital.cw.

 

 • Realiseer één goede DVB-T broadcast infrastructuur voor gemeenschappelijk gebruik.
  • Goede bedekking van heel Curaçao is hierbij van essentieel belang.Dit vraagt een netwerk van drie zenders en mogelijke additionele kleinere steunzenders (“gap-fillers”) om met een SFN netwerk het overgrote deel van de bevolking van televisie signaal te voorzien.
  • Voorkom storingsproblemen door een gecoördineerde uitrol van het transmissie netwerk uit te voeren.
  • Kosten-efficiënt model voor de broadcasters.Een gezamenlijke broadcast infrastructuur is veel kosten efficiënter dan afzonderlijke parallelle zender netwerken die ieder voor zich eigen zenders en backhaul transmissie (van studio naar transmitter) moeten regelen.

 

Het huidige DVB-T beleid houdt reeks rekening met de bovenstaande punten. Verder zal het beleid de beschikbare capaciteit moeten verdelen tussen Free-to-Air en mogelijk één of meerdere betaaltelevisie partijen.

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265