DVB-T

Analyse digitale televisiemarkt

Voor de digitalisering van de televisie-uitzendingen heeft het BTP gekozen voor de Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T) standaard. De gekozen standaard is gebaseerd op de volgende criteria:

  • Schaalgrote: op dit moment wordt het DVB-T of DVB-T2 systeem in meer dan 140 landen als digitale standaard gehanteerd. Vergelijkbare tegenhangers zijn de ATSC en ISDB-T. Op dit moment hanteren 8 landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada en Mexico het ATSC-systeem als digitale standaard. De ISDB-T wordt gehanteerd door 14 landen waaronder Japan, Brazilië en andere Zuid-Amerikaanse landen. Gezien de omvang en de beschikbaarheid van de vereiste technische bestanddelen voor de introductie van de digitale televisie zal de introductie van DVB-T substantieel goedkoper kunnen gebeuren dan het geval zou zijn geweest bij de introductie van het ATSCof ISDB-T systeem;
  • Efficiënt frequentie gebruik: het DVB-T systeem is oorspronkelijk opgezet met het doel meerdere programma’s tegelijkertijd aan te bieden via één frequentiekanaal, terwijl het ATSC oorspronkelijk erop gericht was om één HDTV programma aan te bieden op één kanaal. Het DVB-T systeem is derhalve opgezet vanuit het uitgangspunt van efficiënt gebruik van de naar aard schaarse frequenties. Het DVB-T systeem is dan ook ontwikkeld om gebruik te maken van de zogenaamde Single Frequency Network (SFN) waarbij dezelfde frequentie wordt hergebruikt voor het verspreiden van het omroepsignaal. Hierdoor kunnen meerdere zenders op dezelfde frequentie uitzenden waardoor een betere eilandelijke dekking wordt gegarandeerd en tevens betere plaatselijke ontvangst van signaal door de televisiekijkers.

Naast de SFN bestaat ook de mogelijkheid voor de introductie van een DVB-T systeem dat gebruikt maakt van het zogenoemd Multi Frequency Network (MFN) waarbij verschillende transmitters op andere frequenties uitzenden, elk bestemd voor een bepaalde dekkingsgebied. Het BTP heeft echter bewust niet voor deze toepassing gekozen aangezien hierbij geen sprake is van efficiënt gebruik van het frequentiespectrum;

  • Technische overweging: de achterliggende technologie (bekend als COFDM transmissieschema) van het DVB-T systeem heeft bij de oorsprong bewezen veel robuuster te zijn dan het ATSC-systeem en dus beter bestemd te zijn tegen storingen. Voorts is het DVB-T systeem flexibeler daar dit de mogelijkheid biedt om bepaalde technische instellingen (bekend onder systeemparameters) zodanig in te richten opdat de signaalontvangst (dekkingsgraad) wordt aangepast en verbeterd. Het benodigde signaalniveau voor digitale televisie ontvangst ligt meer dan 20dB lager dan voor een analoge televisie nodig is. Daardoor kan dicht in de buurt van zenders een eenvoudige binnen antenne volstaan;
  • Relevante standaarden en diversiteit: het DVB-T systeem is onderdeel van een grotere familie van standaarden waarvan DVB op verschillende andere platvormen wordt toegepast. De meest belangrijke zijn: DVB-C voor kabeltelevisie, DVB-S voor satelliet televisie, DVB-H voor televisie op mobiele apparaten en DVB-IPTV voor televisie over breedband internet. Het voordeel hiervan is dat het overschakelen of communiceren tussen deze verschillende platvormen soepeler en financieel goedkoper is te bewerkstelligen. Naast het ATSC-systeem worden deze standaarden vanwege hun grote succes op de markt in de Verenigde Staten ook gebruikt. Bovendien is met het DVB-T systeem van het begin af aan rekening gehouden met de mogelijkheid van signaalontvangst op diverse manieren zoals onder meer draagbare en mobiele apparaten. Ook andere aspecten zoals interactiviteit en datadiensten speelden vanaf de opzet van het DVB-T systeem een belangrijke rol in de ontwikkeling en mogelijkheden van DVB. Inmiddels zijn deze uitgegroeid in diverse op zichzelf staande standaarden;
  • Marktindicatie: los van het voorgaande is de introductie van het DVB-T systeem mede op verzoek van en in overleg met de lokale televisieomroep machtiginghouders, zoals Antilliaanse Televisie Maatschappij N.V., en Wireless Telecommunication Network (op St. Maarten) geschiedt. Reden hiervoor was dat de technische kennis voor dit systeem op het eiland aanwezig is en het overschakelen derhalve op relatief eenvoudige wijze kan geschieden. Het door TDS gebruikte betaaltelevisiesysteem is immers gebaseerd op het eerder genoemde DVB-C formaat.

De migratie naar digitale televisie staat gepland voor het jaar 2014-2015 en hierbij zullen alle televisie stations met parallelle uitzindingen beginnen zowel in het analoge formaat als in het digitale formaat. Dit om de transitie van analoog naar digitaal zo soepel mogelijk te maken. TeleCuracao is een voorganger op digitaal televisie en is inmiddels al sinds 2008 begonnen met uitzendingen in het digitaal formaat van drie programmakanalen.

Het UHF spectrum, 470-806 MHz, is waardevol spectrum, niet alleen voor televisiediensten maar ook voor toekomstige mobiele breedband diensten. Het bovenste deel van de band, 698-806 MHz wordt gezien als het Digital Dividend deel en wordt nu al in de Verenigde Staten ingezet voor LTE mobiele breedband diensten. De behoefte aan meer spectrum, zeker in de lage banden met goede bedekking zoals de UHF, is groot wereldwijd. In de Verenigde Staten wil de FCC dan ook nog ca. 120 MHz van het televisie deel van de UHF band afhalen door spectrum efficiency slagen in de digitale-TV markt en toewijzen aan mobiele breedband. Ook andere partijen, zoals nieuwe toepassingen en experimenten met White Spaces, willen graag gebruik maken van deze band.

Op Curaçao is er momenteel nog geen schaarste in de UHF band maar desalniettemin zal er efficiënt met spectrum omgegaan moeten worden. De DVB-T standaard levert een grote efficiency en kwaliteit verbetering op. De ruimte van één analoog televisie kanaal kan gebruikt worden voor 6-10 digitale kanalen. De nieuwere DVB-T2 standaard levert een nog verdere verbetering op van efficiency en kwaliteit. In de toekomst zou ook een uitbreiding naar het DVB-T2 voor de hand liggen. Momenteel wordt zelfs overwogen om DVB-T2 te introduceren als de nieuwe standard voor ATSC 3.0 in de Verenigde Staten.

Het is vanuit technisch perspectief essentieel dat in de uitwerking van de DVB-T netwerk alle zenders op dezelfde locaties geplaatst worden. De hele architectuur voor de netwerk opbouw en configuratie heeft het BTP verder uitgewerkt in het technisch beleidsdocument DVB-T Implementation Plan: Transmission system.

In veel landen wordt, ook uit het oogpunt van kostenefficiëntie, gelijk één broadcast infrastructuur gebouwd. Dit vraagt een andere aanpak van de huidige televisie machtigingen waarbij productie van programma inhoud en de technische distributie infrastructuur van zenders gesplitst gaat worden. De technische infrastructuur van zenders wordt dan een “shared infrastructure” waarvan alle broadcasters/programma aanbieders gebruik maken. Mogelijke constructiemodellen voor de gezamenlijke broadcast infrastructuur worden uitgewerkt in het document DVB-T Network Tender: Information, planning and procedures.

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265