IPv6

Planning en status van de IPv6 migratie op Curaçao

Update: april 2015

Het BT&P heeft voor de volgende partijen de stappen gedefinieerd voor adoptie van IPv6:

Rol van het BT&P

Het BT&P heeft  in het document “A Practical approach for IPv6 Introduction and Migration” (2012) de volgende doelstellingen voor de overheid en het BT&P gedefinieerd voor adoptie van IPv6:

  1. Bewustzijn creëren over het belang van IPv6
  2. De aanjager zijn van IPv6 migratie
  3. Aansporen tot gedegen voorbereiding op IPv6

1.  Bewustzijn creëren over het belang van IPv6

Ten aanzien van de eerste doelstelling heeft het BT&P een drietal seminars georganiseerd waar IPv6 een belangrijk onderwerp was en waar alle lokale stakeholders voor uitgenodigd waren, te weten een IPv6 consultatieronde in oktober 2012, de ICT Roadshow conferentie van de Caribbean Telecommunication Union in september 2013, gevolgd door de internationale LACNIC conferentie in oktober/november 2013. Daarnaast heeft het BT&P belanghebbende organisaties in 2013 een IPv6 cursus aangeboden, waarbij  vertegenwoordigers van onder andere de overheid, datacenters, telecom concessiehouders, UNA en de SVB aanwezig waren.

2.  De aanjager zijn van IPv6 migratie

Ten aanzien van de tweede doelstelling heeft het BT&P een IPv6 gereedheidsonderzoek bij de telecom concessiehouders in uitvoering waarmee deze concessiehouders gemotiveerd worden een IPv6 migratieplan te ontwikkelen en te overleggen. Anderzijds is het BT&P zelf ook bezig haar kantoor IT netwerk zodanig in te richten dat zij binnenkort ook IPv6 zal kunnen toepassen.

3.  Aansporen tot gedegen voorbereiding op IPv6

Ten aanzien van de derde doelstelling streeft het BT&P ernaar dat de aanbieders van telecom-en internetdiensten op korte termijn overgaan tot het aanbieden van IPv6 adressen in verband met de toenemende schaarste (“depletion”) van de IPv4 adressen bij LACNIC.

Ten behoeve van een beheerst verloop van een IPv6 migratie op termijn van het BT&P kantoor is een IPv6 migratieplan op ‘kantoorniveau’ geschreven. Dit plan voor kantoren is voor aanbieders van telecom- en internetdiensten ter inzage op te vragen bij het BT&P.

Rol van Concessiehouders

Het BT&P heeft in 2014 een IPv6 gereedheidsonderzoek bij concessiehouders uitgevoerd en stimuleert hen om een tijdige migratie naar IPv6 te bewerkstelligen. Van deze concessiehouders zijn Flow, Tres en Scarlet IPv6 ready en wordt er door hun inmiddels IPv6 connectiviteit aan klanten geleverd.  UTS is nog bezig met de uitrol van zijn IPv6 migratieproject. Overige concessiehouders  hebben  helaas niet gereageerd op het IPv6 gereedheidsonderzoek en de daarop aansluitende rappelbrieven.  

Het BT&P zal blijven aandringen op een tijdige migratie naar IPv6 bij concessiehouders.

Rol van Bedrijven

Bedrijven zijn meegenomen bij alle georganiseerde seminars en tevens uitgenodigd geweest voor de IPv6 training in 2013. Verschillende bedrijven, zoals datacenters en consultancy bedrijven, waren aanwezig bij deze training.

Nu enkele concessiehouders IPv6 connectiviteit aanbieden aan hun klanten verwacht het BT&P dat de marktvraag naar IPv6 vanzelf zal toenemen.

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265