BES

BES Wetgeving

DocumentDownload
Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba PDF
Besluit draadomroep en kabelinrichtingen BES PDF
Besluit geschillenbeslechting concessiehouders BES PDF
Besluit limitering aansprakelijkheid telecommunicatie BES PDF
Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom betreffende de Wet telecommunicatievoorzieningen BES en de Wet post BES PDF
Besluit opgedragen telecommunicatiediensten BES PDF
Besluit radioamateurs BES PDF
Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba PDF
Besluit radio elektrische inrichtingen BES PDF
Besluit randapparatuur BES PDF
Besluit telecommunicatie scheepvaart BES PDF
Besluit vrijstelling zendmachtiging overheidsinstanties BES PDF
Regeling nummerplan BES en tariefvoorschriften voor toegangsnummers en informatienummers BES PDF
Regeling vergoedingen telecommunicatieconcessie BES PDF
Regeling vergoedingen telecommunicatievoorzieningen BES PDF

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265