Over Ons

Organisatie van taken

Het toezicht vormt de kern van het taakgebied van het BT&P. Zij voert toezichttaken uit in diverse voor de gemeenschap belangrijke sectoren, zoals de telecommunicatie (waaronder vaste telefonie, mobiel en internationaal bellen, internet, TV), post (gewone post en snelpost/koeriers), elektriciteit, drinkwater en brandstoffen (centrale brandstofleverancier CUROIL en pomphouders).

In beginsel zijn er twee toezichtoriëntaties binnen het BT&P: toezicht op communicatievoorzieningen (telecommunicatie, inclusief CARICERT, en post) en toezicht op de energiesector (elektriciteit, water en brandstoffen).

De taakuitoefening binnen het BT&P varieert per sector en is afhankelijk van het mandaat dat per geval door de regering aan het BT&P is verstrekt. Soms houdt het BT&P toezicht op ondermeer de levering van adequate diensten en betaalbare tarieven door operators (telecommunicatie, post, elektriciteit en water) en in andere gevallen, in beginsel, alleen op de betaalbaarheid van de tarieven (brandstoffen). Ongeacht het karakter van de taken (volledig toezicht op diensten en tarieven of alleen toezicht op tarieven), wordt elk taakgebied uitgevoerd door specifieke toezichtspecialisten binnen het BT&P, maar ook door sectoroverstijgende specialisten die veelal in diverse toezichtsectoren werkzaamheden uitvoeren. Al deze specialisten worden in de organisatie van het BT&P ondersteund door de medewerkers die in de interne bedrijfsvoering werken en dus de operationele gang van zaken bij het toezicht ondersteunen. Tenslotte geven de juridische specialisten ondersteuning aan de Directie van het BT&P, de toezichtspecialisten, de interne bedrijfsvoering en de regering in beleidzaken waarin het BT&P een toezichttaak heeft.

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265