Elektriciteit

Wetgeving

De bestaande wetgeving op het gebied van het toezicht op de elektriciteitsvoorziening is grofweg in twee categorieën onder te verdelen, te weten:

 

  1. een landsverordening met betrekking tot elektriciteitsconcessies, namelijk de Landsverordening elektriciteitsconcesies (P.B. 1963, no. 64) en
  2. een landsverordening met betrekking tot de vaststelling van prijzen en tarieven, namelijk de Prijzenverordening 1961 (P.B. 1961, no. 117)

Ingevolge de landsverordening elektriciteitsconcessies is het niet mogelijk om elektriciteit te produceren en aan derden te leveren zonder een concessie van de regering. De concessie wordt verleend voor een bepaalde tijdsduur. Aan de concessie kunnen voorwaarden worden verbonden.Dit betreft vooral eisen waaraan de concessiehouder zich heeft te houden gedurende de duur van de concessie. Het toezicht is juridisch en economisch van aard.

Juridisch toezicht is voornamelijk nalevingtoezicht, dat wil zeggen het doorlopend beoordelen of de concessiehouder zich houdt aan de voorwaarden van de concessie, de wet en overige regelgeving.

Economisch toezicht concentreert zich in het bijzonder op de betaalbaarheid van elektriciteitstarieven voor de gemeenschap. In dat geval is de Prijzenverordening bepalend. De Prijzenverordening maakt het mogelijk dat de regering van Curaçao in de prijsvorming van goederen en diensten, en dus ook in de totstandkoming van elektriciteitstarieven, kan ingrijpen door het stellen van minimum- of maximumprijzen. In dit geval zal het altijd gaan om maximumprijzen.

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265