Brandstoffen

Wetgeving

Er bestaat op Curaçao nog geen specifieke wetgeving voor het leveren van brandstoffen, zoals dat het geval is voor elektriciteit en drinkwater. Een concessie is daardoor niet vereist. Wel heeft de overheid, via een overheidsonderneming, de rol van centrale brandstofleverancier in de gemeenschap. Deze centrale brandstofleverancier levert brandstoffen aan alle pomphouders op het eiland en aan anderen.

Wel wordt economisch toezicht uitgeoefend op de levering van enkele brandstoffen. Dat zijn de gereguleerde brandstoffen. Economisch toezicht concentreert zich in het bijzonder op de betaalbaarheid van brandstoftarieven voor de gemeenschap. In dat geval is de Prijzenverordening bepalend. De Prijzenverordening maakt het mogelijk dat de regering van Curaçao in de prijsvorming van goederen en diensten, en dus ook in de totstandkoming van brandstoftarieven, kan ingrijpen door het stellen van minimum- of maximumprijzen. In dit geval zal het in beginsel gaan om maximumprijzen, maar om onwenselijke prijsconcurrentie tussen pomphouders tegen te gaan kan de overheid ook minimumprijzen vaststellen.

De prijzen voor gereguleerde brandstoffen worden maandelijks vastgesteld.
Download hier de meest actuele tarieven voor 2015.

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265