Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P)

Vanaf 15 juni 2001 is het BT&P begonnen als een verzelfstandigd openbare rechtspersoon. Voor deze datum fungeerde zij als een landsdienst van de regering van de toenmalige Nederlandse Antillen (dus zonder zelfstandige status).

Het BT&P is met ingang van 18 december 2009, met het verkrijgen van taken op het gebied van het toezicht op de energiesector (elektriciteit, water en brandstoffen) een multi-sectorale toezichthouder geworden. In dat verband vervult zij enkele nuttige technische en economische functies binnen enkele specifieke marktsectoren in de Curaçaose gemeenschap. Deze sectoren zijn:

In de hierboven aangegeven marktsectoren houdt het BT&P toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening of betaalbaarheid van de eindgebruiker tarieven. Daardoor zorgt zij voor transparantie en efficiëntie bij de onder toezicht staande concessiehouders, gemachtigden en overige vergunnighouders.

Company Video

Contact Info

Beatrixlaan 9, Curaçao
P.O. Box 2047
Phone: (5999) 463-1700
Fax: (5999) 736-5265